Unim esforços i recursos per una millor qualitat tècnica

144

Des de l’explosió de les ràdios municipals a principis dels anys vuitanta -de la qual el Bages n’ha estat pioner- la ràdio local ha viscut moltes etapes, però gairebé sempre depenent de voluntariat. La necessitat d’unir esforços i, per tant, de compartir continguts, sempre ha estat present.

La popularització d’internet i les noves tecnologies a finals dels noranta va facilitar la sindicació de continguts entre emissores. Malgrat tot, hi ha hagut molta dispersió de mitjans.

Per què apostem pel núvol?

El núvol o emmagatzematge remot com a concepte va aparèixer ja fa temps. L’augment progressiu de les capacitats en les comunicacions va permetre que les plataformes de sindicació suposessin un punt de partida important.

Els avantatges són clars: unificació de recursos, accés des de qualsevol dispositiu, integració amb altres aplicacions i col·laboració en temps real. El núvol doncs, permet a l’usuari compartir els continguts i gestionar-los remotament.

L’automatització com a eina indispensable

Per estalviar recursos i dirigir els esforços cap a una major productivitat, l’automatització de l’emissió és indispensable per a qu>Què fem a Ona Bages?

L’equip tècnic d’Ona Bages sap quines són les necessitats reals de les ràdios locals i aplica tots els coneixements adquirits al llarg dels anys per posar-los al seu servei, oferint un producte de proximitat de qualitat.

Adrià Sala

Cap tècnic

Albert Davins

Responsable de suport informàtic