El TSJC ordena a l’Ajuntament de Sallent que faci aturar i desmantellar els abocaments al runam del Cogulló

119

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs que l’Ajuntament de Sallent i Iberpotash van presentar al 2014 de forma conjunta contra la sentència, provinent d’una demanda de l’Associació de veïns del Barri La Rampinya, que ja aleshores resolia que l’Ajuntament havia de fer aturar l’abocament de residus miners al Cogulló perquè no s’ajustaven al marc legal urbanístic.

Segons informacions que publicava el Regió7 aquesta setmana, el text judicial sentencia que l’Ajuntament de Sallent ha d’ordenar “la suspensió immediata del usos consistents en l’abocament i dipòsit de residu salí a la zona del Cogulló”, i requerir a Iberpotash “la legalització d’aquest ús, de manera que s’ajusti a l’àmbit determinat en el planejament urbanístic vigent al municipi”. A més, el text també dictamina que l’Ajuntament ha d’ordenar “en resolució del restabliment de la realitat física alterada, el desmantellament del residu salí acumulat extramurs d’aquell àmbit”, tot fixant que “d’aquests actes n’haurà de donar compte a aquest jutjat en el termini d’un mes a comptar des de la notificació ferma de la sentència, i amb una periodicitat mensual, fins a la seva completa execució”.

Amb tot, la sentència encara no és ferma ja que les parts interessades poden presentar ara recurs de cassació.