Entre els dies 22 i 27 de gener, a l’institut d’Auro tindrà lloc una trobada de professors i alumnes de Polònia, Grècia i Letònia en el marc del projecte “Healthy Living, Eco acting”.

En aquesta trobada hi participaran un total de 30 alumnes i 9 professors provinents d’aquests països, a més dels alumnes i professors de l’institut de Santpedor, i posaran en comú estratègies treballades durant aquest primer trimestre per millorar hàbits de sostenibilitat i de salut en el seu entorn proper, l’institut. Dues de les activitats que realitzaran destaquen en tant que es projecten més enllà de l’estricta comunitat educativa de l’institut:

L’institut farà d’aquesta la “Setmana de la mobilitat sostenible” convidant tots els alumnes i les seves famílies a fer els desplaçaments a l’institut amb mitjans sostenibles: a peu o bicicleta, transport públic, cotxes privats sempre compartits, etc. Formant part d’aquestes activitats, durant aquests dies es tindrà especial cura que el carril bici, en el seu tram proper a l’institut, estigui sempre lliure de cotxes aparcats, especialment en les hores d’entrada i sortida de l’institut.

També durant aquesta setmana, a l’institut hi haurà una exposició de fotografies de denúncia d’actituds pocs respectuoses amb el medi ambient, fetes pels alumnes dels quatre països. Aquesta exposició es podrà veure, igualment, a la Sala d’exposicions de la Biblioteca Pare Ignasi Casanovas, de Santpedor entre els dies 5 i 16 de febrer.