Torroella de Baix i el Carrer Padró, uns dels protagonistes al ple de Sant Fruitós

123

Les obres del carrer Padró vénen de lluny i ja fa anys que veïns i Ajuntament proven de trobar la manera de millorar-ne les condicions.

El ple va decidir que els veïns del carrer pagarien l’11’55% del pressupost de les obres que engloben la primera fase de la reurbanització del carrer Padró, entre el Torrent Bo i carrer Montserrat.

S’anomenen contribucions especials el cost que paguen els veïns i seran d’entre 50 i 1.000 euros, segons el terreny. El preu que haurà de pagar cada família del carrer on es faran les obres està calculat amb diversos mòduls. Un és els metres lineals de façana, un altre el valor cadastral, i un altre el volum edificable dels diversos solars.

La previsió de la licitació de les obres és d’uns 520.000 € (concretament de 519.695’29 €), tot i que un cop adjudicada l’obra, el preu podria ser menor. Uns 460.000 € (concretament 459.694,62 euros) els posarà l’Ajuntament i els veïns del carrer pagaran uns 60.000 € (concretament 60.067 €).

L’Ajuntament pagarà la seva part amb una subvenció de la Diputació de Barcelona i amb diners de les arques municipals. Les crítiques per part de l’oposició dels grups municipals d’ERC i de Convergència i Unió vénen per la repartició de pressupost. En percentatges aproximats, els veïns pagaran un 86% del cost de les obres que no es paguin amb la subvenció i l’Ajuntament un 14%.

L’alcalde apuntava al ple que la llei no permet reduir les contribucions especials, és a dir, el que paguin els veïns, amb una subvenció.

El representant del grup municipal d’ERC, David Uró, feia una retrospectiva al ple sobre la història de les obres i la implicació del grup municipal des dels seus inicis. Apuntava que el pressupost destinat per part de l’Ajuntament hagués pogut ser de 20.000 €.

L’equip de Govern defensa que el preu que hauran de pagar les famílies del carrer és sostenible i que hi haurà ajudes pels nuclis familiars amb més dificultat.

Les contribucions especials es van aprovar amb els vots a favor de Gent fent Poble i PSC i l’abstenció dels grups municipals d’ERC i CiU.

Torroella de Baix també va ser protagonista de la nit al ple

El grup municipal de Convergència i Unió presentava un prec al ple perquè es millorin les instal·lacions del barri de Torroella de Baix. La proposta se centrava en l’arranjament del camp de futbol, l’antiga pista de bàsquet i les cistelles, els vestidors i la instal·lació del bar, entre altres.

Presentava la proposta la portaveu del grup municipal de Convergència, Mercè Casals.

El regidor d’Espai Públic Activitats i Obres explicava que ja s’estan fent accions i assegurava que el grup municipal convergent anava tard.

La regidora de Serveis Socials i Veïnatge, Cristina Múrcia, reforçava la posició del regidor d’Espai Públic i retreia al grup municipal de Convergència l’alarmisme que generaven enviant cartes a les bústies dels veïns.

L’Equip de Govern va desestimar el prec.