L’ajuda va destinada a aquells treballadors autònoms, comerços i petites empreses del poble que han patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a causa del coronavirus.

Segons l’equip de govern, l’objectiu d’aquesta segona convocatòria és donar una nova oportunitat a les persones, als establiments o a les empreses que van ser desestimades en la primera, així com atendre noves sol·licituds. 

La primera convocatòria d’ajuts es va dur a terme durant la segona quinzena de maig amb una dotació pressupostària de 20.000 euros. En total s’hi van presentar 63 sol·licituds, la majoria de les quals corresponien a comerços i negocis de restauració. D’aquestes sol·licituds, l’Ajuntament de Súria en va resoldre favorablement 34 amb un volum total de 16.800 euros. Pràcticament totes les que van ser desestimades no complien els requisits de les bases de la convocatòria.

El romanent de la primera convocatòria formarà part de la dotació d’aquesta segona, que també tindrà una dotació total de 20.000 euros. D’aquesta manera, l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Súria impulsa una nova iniciativa per ajudar els professionals perjudicats per la pandèmia.