Des d’avui, a Sallent es pot optar a un programa d’arranjament d’habitatges dirigit a persones majors de 65 anys o bé menors d’aquesta edat amb discapacitat o dependència.

És un programa dirigit a persones que tenen necessitats a casa seva. El va crear la Diputació de Barcelona i cada any arriba a Sallent. Aquesta vegada són 4 persones les que opten al programa i aquest consisteix en realitzar petites reformes per millorar la qualitat de vida a casa seva. Per exemple, un bany amb major accessibilitat i exemples d’aquest estil. Bàsicament serveix per promoure l’autonomia personal.

Des de quan es fa a Sallent?

Des del 2019. Quan va arribar per primera vegada donaven entre 12 i 13 places per optar al programa. Ara s’han reduït. La regidora de Serveis Socials, Silvia Tardà, explica a La Central d’Ona Bages que necessitarien més places pel volum de sol·licituds que reben

 

Qui hi pot accedir al programa d’arrajament d’habitatges?

Com hem dit persones que siguin majors 65 anys o menors d’aquesta edat que siguin dependents o presentin alguna discapacitat física. Es valoraran tres ítems per concedir el programa: el primer és la valoració de necessitats (és a dir, establir el grau de dependència o necessitat que té el candidat/a), el segon és la composició d’unitat familiar (si viuen sols, acompanyats…) i el tercer el nivell d’ingressos de la unitat familiar. 

Com es pot fer la sol·licitud?

A través de l’Ajuntament, el personal d’atenció a la gent gran ajudarà en tots els tràmits. També es podria fer online a través dle web de l’AJuntament. El període estarà obert fins al 8 d’octubre.

I quina és la situació de Sallent pel que fa a l’envelliment?

Sallent és una població molt envellida i com recordava la regidora Tardà, tenen la previsió que els arribaran moltes més sol·licituds de les places que s’oferten.

 

Tot córrer a càrrec de la Diputació, la qual es posarà en contacte amb les persones seleccionades i també s’encarregarà de les obres a les seves llars.