El pressupost del 2018 contempla moltes obres de millora. Una d’elles és la instal·lació d’una passera que uneixi el camí de Ronda a Les Brucardes. Aquesta iniciativa es fa per tal de salvar el desnivell existent a la zona i permetre que els vianants puguin realitzar la ruta en la seva totalitat.

Aquesta passera serà metàl·lica i tindrà uns 20 metres de llargària. Unirà els dos punts de la via amb aquest pas elevat a uns 5 metres del terra. Fins ara,  les persones que feien senderisme per aquest punt no podien creuar degut al desnivell entre els dos costats del camí però ara això quedarà solucionat amb aquesta passera.

A banda de la col·locació d’aquesta infraestructura, també es realitzaran millores de seguretat en diferents punts d’aquest mateix camí. Està previst que les obres s’executin durant el primer trimestre del 2018.