La cabrianesa Núria Ubach, juntament amb la surienca Anna Leal han anat més enllà amb el seu treball final de carrera i han creat una exposició sobre la sexualitat femenina.

El projecte “sexualitat silenciada”, és una mostra fotogràfica i a la vegada sonora que té com a objectiu fer reflexionar a l’espectador sobre el tabú i conèixer, realment, com és la sexualitat femenina. Elles mateixes deixen clar que la idea va sorgir de la mateixa experiència i el fet de comprovar que parlar sobre sexe femení, encara, és tabú.

El treball sorgeix de la pregunta de: perquè els homes poden sentir i manifestar desig lliurement i ser sexualment explícits i en canvi les dones no. A partir d’aquí tan Ubach com Leal van fer una enquesta a més de 400 dones per conèixer, anònimament, la seva opinió.

Per tal que les conclusions fossin més visuals, les dues estudiants han creat com a resultat final una exposició fotogràfica i sonora. En l’exposició fotografia es veuen dones, sense saber la seva identitat, nues davant de la càmera amb la finalitat de mostrar imatges de la sexualitat i el plaer femení que representen, segons les autores, la realitat d’algunes dones. També volem donar a conèixer com les noies viuen aquesta pràctica en l’actualitat i alhora trencar amb les formes convencionals amb què l’art tradicional representa el cos femení. El projecte també té una part sonora a través d’uns codis QR.

Actualment l’exposició es pot veure a la universitat de Vic, però l’objectiu de Ubach i Leal és portar-la fora de la universitat.