Segona jornada de vaga al sector educatiu i a La Central hem parlat amb l’Ester Plans, representant d’USTEC a la Catalunya Central

126