Santpedor tanca el 2016 amb un dels endeutaments més baixos de Catalunya

181
Ple Municipal de Santpedor maig 2017
Ple Municipal de Santpedor maig 2017

REDACCIÓ | Santpedor ja ha fet el tancament dels números de l’any passat i el resultat deixa el municipi en una bona salut econòmica. En el decurs del ple d’ahir corresponent a la sessió ordinària del mes de maig, l’equip de govern ha donat comptes de la liquidació del 2016 on destaca el resultat pressupostari positiu i la reducció de l’endeutament fins al 17%, sense que per a fer-ho s’hagin frenat les inversions. Les xifres de tancament confirmen la primera valoració que es va fer en el darrer ple del 2016.

La regidora d’hisenda Judit Raja ha explicat al consistori que el pressupost del 2016 es va iniciar amb 7,5 milions però durant l’any es van fer modificacions de crèdit provinents, principalment de la incorporació de romanents de l’any anterior i de nous ingressos de subvencions,  que van situar el pressupost en 8,6 milions. D’aquest pressupost definitiu en resulta un romanent de tresoreria per a despeses generals d’1,8 milions d’euros i un resultat pressupostari positiu de 632 mil euros. Tot i així, la regidora ha argumentat que d’aquest romanent de tresoreria ja s’incorpora una part al pressupost de l’any 2017 per la despesa compromesa l’any 2016 i pendent de reconèixer al moment del tancament.

Compliment del principi d’estabilitat pressupostària i de la regla de despesa

Santpedor és un dels municipis que compleix amb escreix els paràmetres establerts per la normativa europea en relació als organismes locals. Es tracta del que es coneix com el principi d’estabilitat que situa uns objectius a assolir. Així un dels temes que estableix el principi d’estabilitat és la necessitat de disposar d’una alta capacitat de finançament, una capacitat que a Santpedor es va tancar al 2016 amb 731 mil euros, xifra resultant dels ingressos menys les despeses i ajustaments. Un segon tema cabdal és complir amb la regla de la despesa. És una regla bàsica que posa a fre als ajuntaments. Estableix un límit al que hauria de gastar un ajuntament d’acord amb la despesa consolidada (la que va fer l’any anterior) i un marge de despesa a afegir que parteix del Producte Interior Bruit. A Santpedor, la base de despesa per al 2016 partia de la despesa real del 2015, de 6,5 milions més un marge aprovat pel ministeri d’1,80%. Santpedor va fer al 2016 una despesa amb una taxa d’increment de l’1,67% i per tant va complir amb un altre dels aspectes de referència de la hisenda local.

Reducció de l’endeutament des del 2013

L’endeutament és el tercer gran tema dels criteris europeus. Santpedor ja és avui un dels ajuntaments catalans amb un endeutament més baix. En els darrers tres anys, des del 2013, ha passat del 36,88€ d’endeutament al tancament del 2016 amb un endeutament del 17,38%, gràcies a destinar una part a eixugar aquest endeutament any rere any. La intenció, ha assegurat la regidora,  és continuar en aquesta línia també aquest 2017.