Santpedor reclama 6 milions d’euros a Iberpotash per la salinització d’aigües del poble

173

L’ajuntament de Santpedor ja ha respost oficialment al Jutjat de Manresa número 1, que va condemnar Iberpotash per la salinització de les aigües del seu entorn i que havia requerit a Santpedor una avaluació dels danys en el seu terme. Tal i com va explicar el regidor de Medi Ambient, Josep Illa, al ple municipal, després del peritatge i l’avaluació tècnica feta per l’empresa Grup Solucions i els propis tècnics de l’ajuntament, s’ha arribat a la conclusió que els danys s’han de valorar en més de 6 milions d’euros. Les principals afectacions, per excés de salinització, s’han produït a la Font de les Escales, la mina d’aigües de Santpedor i el Riu d’Or.

 

En aquest sentit, el Grup Solucions valora en 1,33 milions d’euros l’afectació a la Font de les Escales amb efectes de desembre, tot i puntualitzant que mentre continuï la salinització caldrà afegir anualment un import de 36 mil euros de perjudicis. A aquesta xifra cal sumar la determinada per la valoració econòmica dels Serveis Tècnics municipals sobre la incidència de la salinitat al Riu d’Or i que passa dels 4,87 milions d’euros. També en aquest cas, mentre no es realitzi la captació i canalització de la surgència salina al Riu d’Or, caldrà afegir anualment un import de prop de 61 mil euros de perjudicis.A més, dues propietats privades, el Mas Lladó i la font de Llussà, han hagut de fer el mateix tràmit i presentar la seva pròpia valoració de perjudicis.

Més enllà d’això, Josep Illa va recordar que aquest dijous acabava el període d’exposició pública del Pla Director Urbanístic de la Mineria del Bages en què l’ajuntament de Santepdor ha presentat una petició perquè es deixi de salinitzar el Riu d’Or, aplicant reformes que interceptin la surgència salina i la retornin al seu pou d’origen.