Santpedor obre la convocatòria per accedir als ajuts per a subministraments bàsics

153

Santpedor ha obert la convocatòria per accedir als ajuts per a subministraments bàsics, de lloguer i quotes hipotecàries. De l’1 al 15 de desembre les persones i famílies de Santpedor que hagin vist reduïts els seus ingressos arran de la crisis sanitària de la covid-19 podran sol·licitar ajudes directes per deute de rendes de lloguer o per atendre situacions de risc de pèrdua l’habitatge habitual i permanent.

Les ajudes seran d’un màxim de 500€ per a subministraments bàsics, que s’abonarà en un únic pagament segons la despesa acreditada dels mesos de juliol a desembre de 2021. Per al pagament de lloguer o quotes hipotecàries les ajudes seran d’un màxim de 200€ mensuals fins a un màxim de 6 mesos i per ajudes al deute de rendes de lloguer o per atendre situacions de risc de pèrdua de l’habitatge habitual i permanent les ajudes seran d’un màxim de 200€ mensuals però fins a un màxim de 12 mesos.

Les persones beneficiàries de les ajudes hauran d’estar empadronades a Santpedor i ser titulars del contracte de subministrament, arrendament o hipoteca.