Santpedor modifica el POUM i amplia la distància relativa d’ampliació de les granges de 15 a 40 metres

171

El ple de l’Ajuntament de Santpedor va aprovar dimarts al vespre la primera modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbana Municipal que va veure llum verda el 2013. El POUM regula la planificació urbana d’un municipi i fins fa 3 anys, quan se’n va aprovar el nou, es treballava amb la planificació antiga que datava del 1986.

La modificació en qüestió fa referència a la distància relativa al què les granges poden ampliar en relació al sistema hidràulic. Al POUM l’ajuntament havia estipulat que fóssin 15 metres, tenint en compte que es tracta de sòl no urbanitzable i per tal que no es generin futurs problemes de connectivitat. La Oficina Tècnica d’Avaluació Ambiental de la Catalunya Central, però, va emetre un informe desfavorable en aquest punt. Un informe tècnic que va arribar tard, però al qual l’ajuntament va donar resposta amb una al·legació que finalment ha estat acceptada i que deixa el llindar de metres d’ampliació possibles en 40 metres. Ho explica el regidor de Medi Ambient, Josep Illa, que assegura que la xifra final garanteix un creixement sostenible de les granges i la qualitat paissatgística.

 

El procés, un cop s’ha aprovat a Santpedor, no està tancat ja que en matèria de planejament urbanístic l’aprovació definitiva l’ha de donar la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de la Generalitat de Catalunya. Aquesta modificació puntual es va aprovar amb 11 vots a favor (ERC i CiU) i 2 abstencions (PM).

A més del POUM, en el darrer ple ordinari de l’any també es va aprovar definitivament les ordenances que regulen les terrasses que ocupen la via pública. En aquest sentit bàsicament es va incidir en mantenir els horaris establerts fins ara atenent les al·legacions que s’havien presentat a la proposta de modificar aquests i només es podran modificar quan hi hagi esdeveniments especials i prèvia petició a l’Ajuntament. En aquest cas el dictamen es va aprovar amb 11 vots a favor (ERC i CiU) i 2 abstencions (PM). Un altre aspecte que es va tractar és la modificació de l’abast de funcions amb la Diputació de Barcelona de determinats ingressos de dret públic de l’ajuntament de Santpedor, en concret els que fan referència a la taxa per prestació dels serveis de cementiri, dictamen que es va aprovar per unanimitat.