L’Ajuntament de Santpedor ha aprovat al ple d’aquest mes de juliol la compra del segon pis que tindrà el municipi en propietat per a usos socials i amplia amb aquesta mesura a 19 els habitatges que es destinen a aquesta funció. En el mateix ple es va aprovar la modificació de crèdit que permet fer front a aquesta compra. L’Ajuntament ha obtingut una subvenció de la Diputació pel 75 per cent del cost de l’habitatge.

Es tracta d’un pis al carrer Arquitecte Gaudí que ha costat 40.000 euros i que Diputació en posarà 30.000. La regidora d’Acció Social i Sanitat, Laura Tarradellas ha explicat que l’objectiu de la regidoria és tenir la capacitat de donar resposta a les necessitats que sorgeixen. “Com vam dir a principis d’any, la nostra obligació des de l’Ajuntament és vetllar per l’accés a l’habitatge assequible de la gent de Santpedor, i al mateix temps, poder disposar d’habitatges inclosos dins el programa d’inclusió dels serveis socials”. Per això, Tarradellas insisteix que quan hi ha hagut la possibilitat s’ha fet la compra dels dos habitatges.

Amb aquesta compra, Santpedor passarà a tenir un parc d’habitatge social de 19 pisos. Els dos que ha comprat aquest any l’Ajuntament, més els 17 propietat de la Generalitat. Les competències en habitatge les té precisament la Generalitat però els ajuntaments són els que reben les peticions i fan els tràmits a la majoria d’habitatges. També l’administració local té capacitat de facilitar l’accés de veïns a dos dels 17 habitatges de la Generalitat a través d’un conveni. I als dos que ha acabat comprant aquest any. L’objectiu de l’Ajuntament, explica Tarradellas, “és facilitar l’accés a l’habitatge assequible per millorar les condicions de les famílies i que, d’aquesta manera puguin ser autònoms”.

En el ple de juliol també es va formalitzar la cessió d’una finca a la Generalitat per a l’IES d’Auro que ja estava ocupant el centre però calia tancar aquest tràmit. A més es va aprovar per un any mes prorrogar el contracte de concessió administrativa de gestió del servei públic de l’escola bressol i la pròrroga del Pla Local de Joventut per cobrir també aquest 2017.

FOTO: AJUNTAMENT DE SANTPEDOR