El convent de Santa Clara deixa la clausura i marxa de la federació dominica on estava

168

“Un procés llarg i dolorós”. Així definia Sor Lucia Caram que el convent de Santa Clara deixi la clausura i marxi de la federació dominica on estava. La idea d’un convent de clausura no casava amb la idea d’ajudar als demés segons la monja. 

Sor Lucia va tenir dues torbades, el juny i setembre passat, amb el Papa per parar sobre la possibilitat d’aquest canvi. Després del “Sí”, ella i les altres sis dominiques que conviuen al convent de Santa Clara de Manresa han canviat el paradigma del convent i han deixat de ser de monges de clausura. Així ho expressava Sor Lucia Caram ahir a la Central d’Ona Bages.

Per poder anar de manera independent s’han hagut de desvincular jurídicament de la Federació Dominica de la Immaculada a la qual estaven lligades. Malgrat que això ha arribat ara, Sor Lucia reconeix que ho hagués fet molt abans. 

A tot això Sor Lucia admet que el convent viu un canvi radical en la fe religiosa.