Sant Vicenç de Castellet apropa el Pla Intern d’Igualtat amb uns informes prèviament positius

246

Segons un informe encarregat per l’Ajuntament, deixa clar que el tracte és igualitari malgrat que també reconeixen que calen canvis.

Ara es faran diferents tallers per tal de canviar hàbits entre els treballadors i poder conscienciar, amb llenguatge inclusiu, que hi ha diferents gèneres. La regidora d’igualtat de l’ajuntament de Sant Vicenç, Sílvia Oliveras, dona més detalls d’alguns canvis que es produiran.

Per altra banda, Oliveras, explicava que dins de la diagnosi també hi ha algun punt negatiu. Diu que en alguns casos, dins dels processos selectius, no hi ha paritat.

El document aprovat té l’objectiu de treballar per aconseguir la inclusió en els àmbits de la documentació, formació, processos selectius, entre d’altres.