Sobretot s’ha detectat incidències contra les zones mediambientals sensibles i el patrimoni de les persones. Alguns punts crítics on s’han intensificat els controls és entre el pavelló municipal i el Graell, ja que en aquests s’han detectat una elevada pressió sobre tot per motocicletes que no han respectat la zona.

Per altra banda, la població, a finals d’aquesta setmana, gaudirà de connexió Wifi gratuïta a diferents indrets.

Aquesta instal·lació, tal com ha explicat l’Ajuntament, s’ha pogut realitzar a partir d’una subvenció de la Unió Europea de 15.000 euros, que es va atorgar a Sant Salvador de Guardiola l’any passat.

Aquesta proposta es va aconseguir gràcies a la tasca realitzada pels serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament, ja que segons expliquen, van trobar la fórmula per ser un dels primers municipis beneficiaris d’aquesta subvenció.