Sant Fruitós torna a atorgar beques d’ocupació +45

122

Sant Fruitós de Bages participarà de nou en el projecte “Bages Ocupació +45 (2018)”, conjuntament amb l’Ajuntament de Manresa que compta amb la col·laboració del Consell Comarcal del Bages, diversos municipis de la comarca i amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Aquest projecte està adreçat a persones aturades majors de 45 anys i que té com a objectiu principal millorar l’ocupabilitat, les possibilitats d’inserció d’aquest col·lectiu i la dinamització del mercat de treball local.

Aquestes beques estaran destinades a persones majors de 45 anys, en situació d’atur, que realitzin una formació no gratuïta centrada en la professionalització per tal de millorar les seves competències. L’import de la beca podrà cobrir la totalitat de la matricula o preu del curs, assolint aquesta fins a un import màxim de 1.000,00 euros per a cadascun dels sol·licitants.

Tots aquells que vulguin accedir a la beca hauran de complir els requisits següents:

-Ser major de 45 anys o estar en condicions de ser-ho en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

-Estar en situació d’atur i trobar-se inscrits/es com a demandant d’ocupació en l’Oficina de Treball del SOC. L’acreditació de la situació d’atur derivarà del justificant d’inscripció en el SOC o organisme equivalent.

-Ser usuari de qualsevol dels Serveis Locals d’Ocupació de la comarca del Bages.

-Disposar d’un informe o document emès pel Servei d’Ocupació Local sobre la idoneïtat del curs (la formació ha d’estar integrada en un itinerari d’inserció). Aquest document podrà ser aportat directament pels beneficiaris o sol·licitat d’ofici per l’Ajuntament de Manresa.

-Residir a la comarca del Bages.

Arrel d’aquest projecte, properament està prevista l’obertura de nova convocatòria per l’atorgament de beques que tindrà com a termini màxim per presentar les sol·licituds el dia 28 de setembre.