Sant Fruitós renova l’enllumenat públic amb tecnologia LED

143

L’enllumenat públic de Sant Fruitós de Bages renovarà i s’instal·larà tecnologia LED en el 80% de la lluminària dels fanals del municipi, el què suposa unes 2350 unitats. En el cas dels semàfors es canviaran totes les actuals làmpades incandescents per altres tipus LED.

En el cas de Sant Fruitós de Bages, es preveu que l’estalvi sigui del 67,2%, passant aproximadament d’un import anual corresponent als subministraments elèctrics municipals d’enllumenat públic de 300.000 euros a 100.000 euros. Així doncs, es preveu reduir el consum elèctric en enllumenat públic dels actuals 2.072.214,5 kWh/any al futur 676.472,3 kWh/any.

En el marc de la mateixa actuació, s’instal·larà un sistema de telecontrol i protecció contra sobretensions en tots els quadres elèctrics d’enllumenat públic, se substituiran 315 braços de façana d’ancoratge de lluminàries i caixes de fusibles pertinents, així com la completa substitució de tres quadres d’enllumenat públic per altres completament nous que compleixin amb les actuals prescripcions de seguretat del Reglament electrotècnic de baixa tensió vigent.

Exemple dels nous fanals que s’estan instal·lant