Sant Fruitós pren mesures per evitar els incendis

154

L’alt risc d’incendis que hi ha durant els mesos d’estiu, i l’últim ensurt que es va endur Sant Frutiós de Bages, han fet que l’Ajuntament del municipi millori, via ordenança, l’efectivitat en la neteja de totes les parcel·les per tal d’evitar un nou incendi.

El consistori, doncs, modificarà la ordenança reguladora dels terrenys per tal d’assegurar-ne la neteja i d’aquesta manera garantir la seguretat dels ciutadans. L’actual ordenança contempla que els propietaris, tan de les parcel·les urbanes com de les forestals o les agrícoles, han de mantenir net el seu terreny per tal d’evitar possibles incendis forestals. Però, tot i rebre els avisos d’incompliment de la normativa, alguns dels propietaris no actuen correctament. Per aquest motiu, l’Ajuntament modificarà l’ordenança i així s’assegurarà que els terrenys estiguin nets abans que arribin els mesos de més calor.

La modificació del reglament establirà l’obligatorietat de tenir nets els terrenys abans del 15 de maig. En cas que algun dels propietaris no ho faci, el consistori netejarà la zona i li aplicarà directament al propietari la taxa corresponent en funció dels metres quadrats d’espai i del tipus de sòl (urbà, rústic o forestal). En el cas dels terrenys agrícoles, el període d’obligatorietat podrà variar en funció de la collita, donant sempre 10 dies de marge un cop es finalitzi la sega.

D’aquesta forma, el consistori preveu poder actuar amb major rapidesa i resolució, podent garantir que abans del 15 de juny tots els terrenys dels propietaris incomplidors estiguin nets i els rebuts amb l’import a pagar girats.