Els premiats es donaran a conèixer a la “Nit Empresarial de Sant Fruitós de Bages”, acte públic que es celebrarà el dia 18 de desembre de 2018 a les 19:30h a Món Sant Benet.

Sant Fruitós premiarà un any més les empreses del municipi a partir de 10 reconeixements. Aquesta festa, doncs, vol agraïr “a totes les persones, empreses i comerços que hagin destacat en diferents àmbits empresarials durant el 2018”, assegura l’Ajuntament del municipi.

Entre els reconeixements també es destacaran aquelles empreses que celebrin, dins l’any en curs, 25, 50, 75 o 100 anys d’existència.

Amb l’objectiu de tenir la màxima concurrència possible, l’Ajuntament anima a tothom a proposar totes aquelles candidatures que es considerin mereixedores d’aquests premis, tant per la seva trajectòria professional com perquè hagin consolidat el seu projecte empresarial dins les diferents categories.

Les categories a les què es poden proposar candidats/es són les següents:

Àmbit Empresa :

  • Premi a la Innovació i desenvolupament (I+D): accions d’innovació en qualsevol àmbit (tecnologia en processos de producció, comercialització, producte o servei, etc.)
  • Premi a la Solidaritat i responsabilitat social: accions respectuoses en l’entorn social, mediambiental o econòmic, accions en l’àmbit de la solidaritat i convivència, accions de promoció de la igualtat efectiva entre homes i dones, etc.)
  • Premi a la Promoció i projecció del territori:accions que hagin contribuït a donar a conèixer i posicionar el municipi de Sant Fruitós de Bages (a efectes d’ internacionalització, presència als mitjans de comunicació, arrelament de l’empresa al territori, etc.)
  • Premi a la Trajectòria empresarial d’un/a santfruitosenc/a: un/a empresari/ària  que hagi destacat per la seva trajectòria professional i que  suposi un actiu pel seu arrelament al municipi o el territori, etc.)
  • Premi a la Consolidació d’una empresa de menys de 5 anys

Àmbit Comerç :

  • Premi a la Solidaritat i responsabilitat social: accions respectuoses en l’entorn social i/o mediambiental i/o econòmic, accions en l’àmbit de la solidaritat i convivència, accions de promoció de la igualtat efectiva entre homes i dones, etc.)
  • Premi al Foment de la cultura i les tradicions: accions promoció de la cultura catalana i les tradicions (difusió, web, productes, etc.)
  • Premi al Foment dels valors  del comerç de proximitat: accions de foment dels productes de proximitat (autòctons del municipi, per crear xarxa de cooperació entre persones/ empreses locals, etc.)
  • Premi a la Trajectòria comercial d’un/a santfruitosenc/a: un/a comerciant que hagi destacat per la seva trajectòria professional i que  suposi un actiu pel seu arrelament al municipi o el territori, etc.)
  • Premi a la Consolidació d’un comerç de menys de 5 anys