El camí Ral que va de la Segrera al polígon Riu d’Or tindrà fanals que funcionen amb energia solar, i el cost de la instal·lació l’assumirà l’Ajuntament de Sant Fruitós amb el pressupost municipal del 2018.

El consistori havia anunciat la instal·lació d’aquests aparells amb l’ajut d’una subvenció que oferia la Diputació de Barcelona però finalment l’ens supramunicipal ha desestimat la petició que es va tramitar durant el 2016.

Tot i això, l’equip de govern considera aquesta actuació com a prioritària i l’executarà al llarg d’aquest any amb la partida del pressupost destinada a l’arranjament del camí Ral entre el nucli de Sant Fruitós de Bages i La Rosaleda. Paral·lelament el consistori va tornar a demanar l’ajut econòmic que ofereix la Diputació de Barcelona pel 2017 en aquest mateix sentit.

La il·luminació d’aquest tram del camí es considera necessària ja que és un recorregut amb força concurrència de vianants i ciclistes pel fet que és un camí de connexió entre els polígons comercials de la zona i els barris amb el nucli urbà.

Després d’estudiar les característiques de la zona, els tècnics municipals han considerat que l’opció més idonia per tal d’il·luminar aquest punt és la instal·lació fanals fotovoltaics autònoms que permetran estalviar els treballs d’obra civil que caldria executar a la zona així com les pròpies canalitzacions i cablejat de conneixó per aquest tram que actualment no està urbanitzat i per tant no hi arriben els diferents serveis.