Sant Fruitós donarà vida a l’Hostal de Pineda de Bages

165

El govern municipal ha aprovat iniciar els tràmits per redactar el Pla de Millora Urbana de la finca de l’Hostal de Pineda.

L’espai reconegut com l’Hostal de Pineda ocupa una superfície de 10.691m2. Durant la dècada dels 70 aquestes instal·lacions van ser un club social de referència comarcal amb unes instal·lacions recreatives, d’oci, de lleure i d’esbarjo de qualitat. Durant les darreres dècades les instal·lacions van entrar en decadència i actualment tota l’àrea està en desús. L’edificació que acollia els vestidors, les oficines, el bar, el restaurant i, en general, la totalitat de les instal·lacions esportives (pistes de tenis i piscina) estan obsoletes i no són operatives.

És per això que L’ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat el plec de clàusules administratives per tal de contractar l’equip redactor que haurà de realitzar aquest pla, que és previst que estigui aprovat en un termini de 4 mesos. El planejament aprovat preveia que la propietat presentés en el termini de sis mesos un Pla de Millora Urbana que no va arribar a fer-se i és per aquest motiu que el govern municipal va decidir en la Junta de Govern del passat mes de maig, agafar el timó de les actuacions a realitzar.

Aquest Pla de Millora Urbana té com a objectiu concretar el sòl destinat a espais lliures i d’equipaments al servei de la població, adequar la qualificació i els usos admesos del sistema de l’àrea de Pineda de Bages a les necessitats actuals de la urbanització i millorar l’encaix territorial i social dels sistemes amb l’entorn.

Imatge. Joan Griera