Línia elèctrica al camí de les piscines

Un estudi fet per la Diputació de Barcelona certifica que Sant Fruitós té un baix nivell de radiació. L’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona és l’autora d’aquest informe, que ha analitzat els camps electromagnètics generats per les línies elèctriques, els transformadors i les antenes de telefonia, televisió i ràdio. Pel que fa als resultats, totes les mesures estan per sota dels nivells de referència que marca la llei, i els valors més alts no arriben ni al 10% del que es considera perillós.

La presència d’antenes, línies elèctriques i transformadors al municipi és el que ha portat a l’Ajuntament a tirar endavant l’estudi, que ha analitzat els nivells de radiació a l’interior i exterior de la llar d’infants Les Oliveres, l’escola Monsenyor Gibert i l’Institut Gervert d’Aurillac.

Les companyies propietàries de les antenes estan subjectes a plans d’inspecció, controls periòdics i a més han de presentar dades d’emissions d’ones electromagnètiques al Ministeri de Ciència i Tecnologia. És per això que rarament es superen els límits marcats per la llei. Tot i així, el consistori ha volgut realitzar l’estudi per conèixer exactament en quins  nivells es troba avui Sant Fruitós.

Escolta l’entrevista amb l’alcalde, Joan Carles Batanés, en què valora els resultats de l’informe: