Sant Fruitós destaca pel baix nivell de radiació

160
Línia elèctrica al camí de les piscines

Un estudi fet per la Diputació de Barcelona certifica que Sant Fruitós té un baix nivell de radiació. L’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona és l’autora d’aquest informe, que ha analitzat els camps electromagnètics generats per les línies elèctriques, els transformadors i les antenes de telefonia, televisió i ràdio. Pel que fa als resultats, totes les mesures estan per sota dels nivells de referència que marca la llei, i els valors més alts no arriben ni al 10% del que es considera perillós.

La presència d’antenes, línies elèctriques i transformadors al municipi és el que ha portat a l’Ajuntament a tirar endavant l’estudi, que ha analitzat els nivells de radiació a l’interior i exterior de la llar d’infants Les Oliveres, l’escola Monsenyor Gibert i l’Institut Gervert d’Aurillac.

Les companyies propietàries de les antenes estan subjectes a plans d’inspecció, controls periòdics i a més han de presentar dades d’emissions d’ones electromagnètiques al Ministeri de Ciència i Tecnologia. És per això que rarament es superen els límits marcats per la llei. Tot i així, el consistori ha volgut realitzar l’estudi per conèixer exactament en quins  nivells es troba avui Sant Fruitós.

Escolta l’entrevista amb l’alcalde, Joan Carles Batanés, en què valora els resultats de l’informe: