Sant Fruitós de Bages ha aprovat aquest dilluns els pressupostos del 2018 que pujen fins a 10.082.964,67 €, un 2,02% menys que l’any anterior, que es xifrava en 208.140,27 €  més. D’aquesta forma, el govern ha presentat un pressupost de base igual que en l’anterior però aquest cop disminueix l’import de les inversions finalistes en infraestructures i s’amplia la de béns i serveis.

El pressupost municipal pel 2018, doncs, es caracteritza per l’ampliació de serveis mantenint els que fins ara s’han realitzat. En aquest sentit, destaquen les noves partides destinades al programa de millora de mobilitat als barris – que consisteixen en el transport per a la gent gran des dels barris al nucli-, la prova pilot per a la recollida de residus a través de contenidors amb targeta xip, la renovació de la web municipal o l’anàlisi d’ADN dels excrements dels gossos per tal de poder identificar als propietaris incívics.

Pel què fa a les inversions previstes pel 2018, en destaca l’adequació d’un nou espai per a la creació d’un casal de joves al Nexe-Espai de Cultura, la rampa de la passera de la Rosaleda, les reformes previstes al camp de futbol municipal, la reordenació de la senyalització viària a Les Brucardes, l’adequació de l’antic camí ral fins a la passera de la C-16c, la instal·lació de marquesines a les parades d’autobús o la millora dels camins d’accés a Sant Benet de Bages dins el projecte turístic del Geoparc.

Des del consistori remarquen també la reducció de les partides derivades del consum energètic, ja que en l’exercici anterior van apostar per invertir en tecnologia led i van adquirir vehicles elèctrics. En els darrers 4 anys la previsió inicial del pressupost per a subministraments s’ha reduït un 36,6% passant de 703.300€ previstos pel 2015 als 445.865€ pressupostats pel 2018. En aquest exercici, a més, també aposten per continuar treballant en aquest mateix sentit instal·lant calderes de biomassa i plaques solars fotovoltaiques en diferents equipaments municipals.

Pel què fa a les ordenances fiscals, hi haurà una baixada de l’IBI d’un 4% en tots els rebuts. L’altra mesura destacada és la supressió de la taxa de guals per tal d’implementar un pla de guals al municipi que permeti reduir la taxa pel 2019 i adequar el pagament de la taxa a l’ús real que se’n fa. Durant el proper exercici tota la ciutadania que disposi d’un gual o el demani de nou quedarà exempt d’abonar-ne la taxa corresponent.

En referència als establiments comercials, l’Ajuntament ha aprovat una important rebaixa de la taxa relacionada amb la senyalització de les activitats comercials a la via pública.

Les ordenances també contemplen que les llicències d’obres que es tramitin per a donar d’alta habitatges d’ús turístic (HUT) del municipi puguin obtenir una bonificació del 100% d’aquestes taxes, amb la voluntat de potenciar la creació de nous habitatges d’aquestes característiques al municipi.

Com a novetat, a les ordenances fiscals s’hi ha afegit una de nova per tal de gravar l’ús del sòl de via pública a les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.

També en el camp de la cultura i per tal d’apropar-la a la ciutadania, les noves ordenances contemplen una rebaixa d’entre un 16 i un 30% en el cost de les entrades dels espectacles del Teatre Casal Cultural. Aquesta variable estarà condicionada al preu de cadascun dels espectacles.