Sant Fruitós de Bages participa en una prova pilot de contenidors amb control d’accés

148

Els barris santfruitosencs de Torroella de Baix i la Rosaleda participaran en una prova pilot de contenidors amb control d’accés amb l’objectiu de duplicar la taxa de reciclatge. Ho fan juntament amb els municipis de Balsareny i Rajadell que, tots tres, han presentat aquest dilluns el projecte al Consorci del Bages.

Es farà a partir del segon semestre del 2018 i té una durada de dos anys -i un any addicional per consolidar-ne la continuïtat si els resultats són bons. Així, la primera acció serà la d’instal·lar contenidors amb control d’accés a la via pública per canviar els hàbits de les famílies i augmentar de forma “molt significativa” els índexs de recollida selectiva. De fet, segons  altres territoris que ja apliquen aquest sistema, duplica, com a mínim, l’índex de reciclatge.

El Consorci del Bages per a la gestió de residus, després de conèixer diverses experiències del País Basc amb aquest sistema, es va plantejar la possibilitat d’implantar-ho, primer com a prova pilot però amb l’objectiu final que tots els municipis consorciats acabin adoptant algun tipus d’alternativa a la recollida per contenidors tradicional. El seu objectiu és passar del 39% actual de recollida selectiva a més del 70%. A més, la reducció d’aportacions a l’abocador pot ajudar a contenir el preu de la taxa d’escombraries, ja que les entrades a l’abocador s’encariran de forma important els propers anys.

Quina és la situació actual?

Els municipis consorciats (Bages i alguns municipis del Moianès) reciclen de mitjana el 39% de tots els residus que generen; és a dir, només aporten el 39% dels seus residus als contenidors d’orgànica, envasos, paper i vidre. La resta va a parar al dipòsit controlat de residus de Bufalvent (abocador), on són tractats i enterrats, però finalitzen la seva vida útil, amb la despesa ambiental i econòmica que això comporta.

Del total de residus que arriben a l’abocador, n’hi ha més de la meitat que es podrien haver valoritzat si s’haguessin dipositat al contenidor correcte. Només un 25% de tots els residus que generem corresponen realment a la fracció resta (la que no es pot aprofitar i ha d’anar a parar al dipòsit); el 75% restant es pot reciclar i valoritzar.

 

Els darrers anys d’estancament en les dades de reciclatge confirmen que “només es podrà fer un salt qualitatiu si hi ha un canvi de sistema que tracti el reciclatge com una obligació social i ambiental, i no pas només com una opció personal”. És per això que els municipis han començat a aplicar sistemes alternatius de recollida (en el cas del Bages ja hi ha diferents pobles que estan fent el porta a porta) i ara dupliquen els seus índexs de recollida selectiva.

El sistema de contenidors amb control d’accés que provaran des del Consorci s’alinea amb aquest objectiu però amb la diferència, respecte del porta a porta, que pot ser més còmode per a la ciutadania, ja que no hi ha restriccions horàries per portar envasos, vidre, paper i orgànica als contenidors corresponents.

Quin sistema s’aplicarà al Bages?

Abans de la posada en marxa del nou sistema de recollida, les famílies dels barris de la Rosaleda i Torroella de Baix, a Sant Fruitós de Bages, de Balsareny i de Rajadell seran informades adequadament del canvi. Se’ls facilitarà un kit que consistirà en un cubell airejat i bosses compostables per separar l’orgànica a casa (la utilització dels cubells airejats facilita que les restes orgàniques s’assequin i, per tant, disminueix el risc de males olors a la cuina) i  un dispositiu d’identificació (tipus targeta o clauer) amb el qual podran obrir els contenidors tancats i que permetrà identificar qui ha obert el contenidor i quan, però no portaran impresos cap tipus de dada personal.

Amb el nou sistema de recollida, s’instal·laran contenidors de resta i orgànica amb control d’accés. En el cas de la resta (l’única fracció que no és aprofitable i que ha d’anar a l’abocador), els contenidors només es podran utilitzar uns dies concrets de la setmana, a excepció de les famílies que generin bolquers, que hi podran tenir accés cada dia amb prèvia sol·licitud. Els contenidors d’orgànica també tindran control d’accés però podran ser utilitzats cada dia. I els contenidors d’envasos, paper i vidre seran d’accés lliure, com fins ara.

Què es vol aconseguir?

Es promourà que les famílies que encara no separen els residus a casa millorin els seus hàbits de reciclatge. Utilitzaran molt menys el contenidor de resta i, en canvi, es potenciarà la separació de residus a casa i la recollida selectiva de les fraccions que es poden valoritzar: orgànica (que es converteix en compost), i envasos, paper i vidre, que es poden reconvertir en nous productes.

 

Com es controlarà que es faci bé?

Un equip d’informadors farà seguiment d’incidències per ajudar la ciutadania en tots els seus dubtes, per gestionar pèrdues o demandes de targetes i també per detectar si les aportacions als contenidors s’estan fent correctament. En cas que es detecti que algun contenidor s’utilitza reiteradament per dipositar-hi residus que no hi han d’anar, el servei de control i inspecció en farà seguiment per identificar i informar les persones o famílies que en facin mal ús. A més, es reforçarà el servei de recollida selectiva per assumir l’augment d’aportacions als contenidors de paper, vidre, envasos i orgànica. I també es posarà en marxa un sistema alternatiu de recollida de residus comercials.

 

Imatges del Consorci del Bages.