Aquesta setmana agents de la Policia Local de Sant Fruitós duran a terme una campanya informativa perquè tots els animals domèstics del poble estiguin censats, portin el xip i els seus propietaris compleixin la tinença d’animals. 

Els agents a peu de carrer identificaran, mitjançant un lector, si els animals estan censats i si disposen del xip o tatuatge obligatori. Si detecten que els propietaris no han dut a terme aquests tràmits no els sancionaran, però els entregaran tota la documentació necessària perquè ho facin l’abans possible i, ara si, els donaran 15 dies per fer-ho si no volen rebre alguna penalització. 

A Sant Fruitós és obligatori que els gossos, gats i fures domèstics estiguin degudament inscrits al cens municipal d’animals. També s’ha de portar els gossos lligats per norma i, els animals considerats potencialment perillosos, han d’anar amb morrió i han de tenir en regla l’autorització conforme els poden tenir a casa i portar pel carrer. 

És una campanya informativa que també vol procurar altres qüestions, com ara que els propietaris tinguin cura dels seus animals, que portin les vacunacions al dia, que es recullin els excrements per mantenir el poble net i evitar que els gossos orinin a les parets i netejar l’orina amb una mica d’aigua quan hagin acabat.