Sant Fruitós crearà projectes empresarials de persones en situació d’atur

89

Sant Fruitós de Bages està treballant per ajudar en la creació de projectes empresarials de persones en situació d’atur. Ho fa a través del conveni de col·laboració que ha signat amb la Fundació EMI-Manresa. D’aquesta forma, es podran realitzar accions per afavorir la incorporació de persones aturades al món laboral en el marc del Programa Incorpora de l’Obra Social de “La Caixa”.

El conveni estableix que l’entitat oferirà assessorament a persones emprenedores per tal d’ajudar-los a crear projectes empresarials i socials i a consolidar-los durant el primer any de vida.

D’altra banda també s’estableix que la Fundació EMI posarà a disposició de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, formacions gratuïtes per tal que s’ofereixin a persones en situació d’atur o a persones que es trobin en actiu per tal de poder derivar usuaris des del Servei Local d’Ocupació i, si s’escau treballadors/es d’empreses del municipi.

Pel què fa a la situació financera d’aquests emprenedors el conveni estableix que els emprenedors que ho necessitin podran tramitar microcrèdits amb La Caixa després de presentar un pla d’empresa, o se’ls oferirà un ajut de fins a 25.000€ per desenvolupar el seu projecte a través de MicroBank.