Sant Fruitós contractarà agents cívics per fer més segur l’accés a les escoles. Durant la primera setmana, el cos de protecció civil s’encarregarà de que l’entrada dels alumnes als centres sigui esglaonada i els camins no representin un perill. Després, l’Ajuntament contractarà personal nou per fer-ho, com a mínim, durant un mes.

Aquest control es farà perquè no es creïn aglomeracions a les entrades i sortides de les escoles. Els centres habilitaran diferents entrades i l’Ajuntament ha dissenyat diferents camins per intentar que els cotxes no siguin un risc pels estudiants. L’alcaldessa, Àdria Mazcuñan, explica que hi destinarà personal per assegurar-se’n.

Mazcuñan també apunta que un altre motiu és perquè les famílies estiguin més tranquil·les.

L’Ajuntament i les escoles porten des del juny mirant de planificar el retorn a les aules.