L’Ajuntament de Sant Fruitós ha aprovat aquest dimarts el pressupost i les modificacions d’ordenances fiscals de cara a l’exercici del 2019.  Ho ha fet en un ple extraordinari amb els vots favorables de l’equip de govern, format per Gent Fent Poble i el PSC, malgrat  l’abstenció de CiU i els vots en contra d’ERC-AM.

El pressupost pel 2019 augmenta gairebé un 7% respecte l’any anterior i ascendeix a 10.773.211€, un 40% dels quals correspon a inversions (i que té un pes de 633.000€ sobre el total). L’increment es deu, en part, a la captació de subvencions de la Diputació de Barcelona, que provenen dels plans complementaris d’equipaments i del pla de modernització de polígons.

La sessió plenaria, però, va generar debat. L’oposició es va unir per dir que “no s’ha comptat amb el seu parer a l’hora d’elaborar-lo i que això crearà tensions”. Ho explicava ahir el regidor de CiU, Vicenç Llorens:

A més, des d’Esquerra Repúblicana van qüestionar l’import de les inversions, al·legant que “era massa alt tot i que s’han de fer”. I proposaven que, aprofitant els bons números amb els bancs, l’Ajuntament repensi amb quines entitats bancàries col·labora i aposti pels bancs ètics. CiU també es va sumar a la crítica dels pressupostos i va proposar que “aprenguin a fer-los perquè no en saben”.

Per la seva banda, el regidor d’Economia i Hisenda es va defensar assegurant que són un dels “millors pressupostos que s’han fet a l’Ajuntament de Sant Fruitós”.

Racero també va puntualitzar que l’import de les inversions és el que marquen els professionals que han tassat els projectes, i que “si al final surt més barat, millor”.

Els pressupostos

De fet, el pressupost municipal es caracteritza per l’ampliació de serveis. En aquest sentit destaquen la construcció d’una rampa per accedir a la passera de La Rosaleda, a l’adequació d’un nou espai per a la comissaria de la policia local, a la compra d’un vehicle elèctric, la fase 2 dels edificis del camp de futbol, la nova
gespa pel camp de futbol, la fase 2 del nou skateparc, el camí Ral i inversions en espais públics a Torruella, La Rosaleda i Pineda.

El pressupost també està marcat per la liquidació de la totalitat dels préstecs al sector privat feta durant l’any 2018, i que ha permès a l’Ajuntament fer tantes inversions; la minimització de les partides de despesa financera i d’amortització de capital. Així, les despeses financeres per interessos disminueixen un 63,4%, passant dels 41.000 € a només 15.000 €; i els passius financers (
amortitzacions de préstecs) han baixat dels 489.500 € als 210.000 € (corresponents al sector públic), és a dir el 57,10% menys de despesa.

Les ordenances fiscals

L’Ajuntament va aprovar les modificacions de les ordenances fiscals amb els vots a favor de l’equip de govern (GFP i PSC) i les abstencions de l’oposició. Presentaven un total de 13 propostes i la més destacada és la rebaixa de l’IBI rústic i urbà, una de les taxes que afecta més als ciutadants, i també la supressió de la taxa de guals.

També s’ha aprovat una exempció de la taxa per al mercat setmanal del dimecres i activitats ambulants a Torroella de Baix, i contemplen que els habitatges que siguin més eficients en la seva construcció i obtinguin una certificació energètica A o B tindran una bonificació del 100% en la taxa de llicències d’obres.