La posada en marxa d’aquests dispositius permet descongestionar els centres d’atenció primària i evitar desplaçaments de possibles casos positius als equipaments.

Les unitats mòbils estan formades per infermers i tècnics auxiliars en cures d’infermeria i d’atenció a la ciutadania. Aquests professionals es distribuiran de manera estratègica per donar resposta a les escoles i a les residències. Cada equip tindrà com a base al CAP de referència de cada territori. Lloc des d’on faran els desplaçaments per fer les extraccions corresponents.

Els professionals que en formen part a la zona Bages-Berguedà són, en total, tres professionals d’infermeria, cinc tècnics auxiliars i cinc professionals d’atenció a la ciutadania. També compten amb el suport de tres vehicles de la Creu Roja i quatre professionals més. 

Els equips s’aniran activant de forma progressiva a partir de les instruccions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. La institució serà la que indicarà els centres on cal actuar. El funcionament serà flexible i s’adaptaran a les necessitats de cada moment. En paral·lel, els equips mòbils s’hauran de mantenir comunicats tant amb el CAP de referència com amb els gestors COVID escolars, així com també, els centres on calgui actuar.