Sallent tindrà la nova residència d’avis el 2019

239
Simulació de com quedarà la nova residència de Sallent Imatge virtual de la nova residència de Sallent Foto: Ajuntament de Sallent 553#ELPUNT

L’Ajuntament de Sallent ha fixat el 2019 com l’any de l’obertura de la nova residència. L’edifici, ubicat al solar buit de l’antiga Fàbrica Vella, es començarà a construir el primer trimestre del 2017, tindrà una superfície de 5.200m2 i disposarà de 90 places. Tot això, però, tindrà un cost de 6’5 milions d’euros, que es pagaran en un màxim de 20 anys.

Per una banda, el finançament s’obtindria a través d’1,5 milions d’euros propis que l’Ajuntament ja disposa i que són fruit d’una herència. Els 5 milions restants s’aconseguirien venen immobles que són propietat del consistori. Es tracta de dos edificis plurifamiliars i un habitatge unifamiliar a Barcelona, i l’edifici de Cal Bosch de Sallent. A més, també intentarien vendre l’actual residència. L’alcalde del municipi, David Saldoni, assegura que és una inversió “molt gran per un Ajuntament com el de Sallent” i que afectarà diverses generacions de veïns. Escoltem-lo.

Les obres d’adjudicació de la construcció es faran a través d’un concurs amb procediment obert d’àmbit europeu, però no inclouran la gestió ni el manteniment del servei públic de la residència. Una de les condicions que es demanarà al licitador serà que financi a 20 anys, com a màxim, l’import de 5,5 milions, ja que la idea del govern és “no malvendre el patrimoni fixant dates concretes”.

Saldoni va explicar dijous en una sessió informativa que hi havia quatre escenaris possibles de finançament, tots basats en la venda d’immobles per tal de cobrir una part de la despesa. En el pitjor dels casos, insinua el batlle sallentí, no es vendrien aquests immobles, i per tant l’Ajuntament hauria de pagar anualment 350.000 euros durant 20 anys. Saldoni ho explica:

Un escenari probable, segons Saldoni, seria que és poguessin vendre els immobles de Barcelona. En aquest cas, doncs, la cuota a 20 anys disminuiria a 250.000 euros anuals.

El tercer escenari comportaria que es venguessin tots els immobles. Aleshores el consistori pagaria 190.000 euros anuals amb 14 anys.

I l’escenari “super òptim”, com el qualifica l’alcalde, seria aquell en què es vengués tot, la residència actual inclosa.

La voluntat de l’equip de govern és poder començar les obres a principis del 2017 i posar-la en funcionament el 2019.  A la sessió informativa, l’Ajuntament també va exposar el Pla d’Actuació Municipal i es va fer l’escrutini de les votacions del procés participatiu de les inversions.