Sallent rehabilitarà pisos a canvi de transformar-los en habitatge social

197
Sallent

L’equip de govern sallentí vol matar tres pardals d’un tret: rehabilitar pisos del casc urbà, ampliar l’oferta d’habitatges de lloguer social i al mateix temps estimular l’ocupació laboral amb les obres. El programa, pel qual ja es va fer una primera convocatòria a la primavera, va dirigit a propietaris de pisos que estiguin envellits i que no tinguin recursos per rehabilitar-los i fer-los aptes pel lloguer. El que ofereix l’ajuntament en aquests casos és fer-se càrrec dels costos de les remodelacions de l’habitatge, a canvi de quedar-se el pis cedit per un termini mínim de 3 anys (s’acordarà entre propietari i ajuntament en funció dels costos de rehabilitació), durant el qual el consistori es faria càrrec també de tots els impostos i assegurances que se’n derivin. Ho explica la regidora d’habitatge, Jordina Moltó.

 

Els pisos han de ser d’un màxim de 60m2, un cop rehabilitats, es destinaran a habitatge social per a famílies o persones sense recursos. L’ajuntament recol·lectarà els ingressos derivats del lloguer social durant aquest mínim de 3 anys, passats els quals el propietari recuperarà els drets del pis (ja rehabilitat) i passarà a cobrar els ingressos derivats del lloguer. Tot i que la demanda d’aquest tipus d’habitatges és alta a Sallent, la principal dificultat està sent trobar ofertants de pisos perquè s’adhereixin al programa, tal i com explica l’alcalde, David Saldoni:

 

L’ajuntament compta amb un pressupost de 40.000 euros pel programa, una part dels quals els cobreix una subvenció provinent de la Diputació de Barcelona. Una altra gran part del pressupost per finançar el programa vindrà dels propis lloguers que cobri l’ajuntament mentre duri la cessió dels pisos.