Sallent rehabilitarà habitatges destinats al lloguer social

238

Les persones amb dificultats econòmiques per pagar el lloguer d’un habitatge ja podran disposar d’un pis. El programa de Rehabilitació d’Habitatges de l’Ajuntament de Sallent fomentarà el lloguer social per tal de disminuir el nombre de pisos buits al municipi i impulsar-ne l’ocupació.

Els propietaris privats – descartant grans tenidors, com bancs i immobiliàries – podran cedir els seus pisos desocupats per tal que el consistori assumeixi el cost de la rehabilitació o millora bàsica per destinar-lo a lloguer social a tercers. Per tant, el propietari quedarà exempt de qualsevol despesa durant el període temporal del contracte de cessió. I quan finalitzi l’acord, l’habitatge es retornarà a la propietat privat. Els habitatges es llogaran a aquells vilatans amb dificultats econòmiques i problemes en les situacions personals, familiars, de salut i risc o marginació. El programa, però, prioritzarà l’habitatge a aquells que no disposin d’allotjament ni possibilitats reals d’obtenir-ne un a curt termini.

La iniciativa té l’objectiu d’oferir habitatges dignes a les famílies sallentines que es troben en situació de vulnerabilitat. A més, es generarà ocupació a persones aturades, autònoms o petites empreses a través de la rehabilitació dels habitatges o amb les tasques administratives del programa. La regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Sallent, Jordina Moltó, assegura que el programa es mou al voltant de tres eixos: el social – ja que s’adreça a famílies amb situacions vulnerables-, l’urbanístic – per tal de reutilitzar pisos desocupats- i l’ocupació – amb la intenció de donar feina a les persones aturades. “Creiem que pot ser molt útil per tal de reduir els habitatges buits i donar un servei a les persones que no disposen d’un habitatge en les mínimes condicions”, afegeix Moltó.

ple municipal per 9 vots a favor i 4 abstencions, d’Esquerra Republicana. Un cop aprovat definitivament s’obrirà una convocatòria per a que els interessats sol·licitin acollir-se al programa.

La proposta a plenari

La regidora de la CUP, Élia Torrescasana, afirma que els agradaria que la proposta fos “més ambiciosa”. Torrescasana, a més, afegeix que “no només haurien de ser pisos d’emergència sinó que seria una bona oportunitat per rehabilitar el casc urbà del municipi”. D’altra banda, Miquel Estruch, regidor d’ERC, proposa comprar els pisos ja que així el consistori podrà oferir-lo per lloguer social més anys que els que proposa aquest acord.