L’Església de Cornet torna a estar, de nou, en bon estat. Les obres han costat gairebé 50.000 euros, finançats íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Les obres de millora han consistit en rehabilitar la coberta del campanar, que estava molt degradada; també s’ha restaurat la balaustrada de pedra, mantenint la seva originalitat històrica, ja que hi havia un alt perill de despreniment. S’han millorar les dovelles de pedra de la torre del campanar que estaven desplaçades del contorn de l’arc; a més, s’ha netejat la pedra natural de la façana i cornisa, a banda de restaurar cromàticament el rellotge de sol, entre d’altres.

Per altra banda, la portalada de la façana sud presentava patologies que acceleraven la degradació; per això, es van reparar les esquerdes dels capitells i la columna. En la façana oest es van reposar les peces faltants amb pedra, igualant cromàticament. Finalment, la zona central de l’àbsis i la finestra s’han rehabilitat, ja que es trobaven molt erosionades i havien perdut ornaments.

Santa Maria de Cornet és una obra inclosa en l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.