Sallent reformarà el Pont Vell

203

L’Ajuntament de Sallent ha aprovat inicialment el projecte per reformar el pont Pere Otger, conegut popularment com el Pont Vell, de cara a finals d’any o principis del vinent. Així ho explica el Regidor de serveis i manteniment municipals, Salvador Sivila.

Les actuacions previstes són enderrocar la vorera i l’asfalt de tota la plataforma per construir un nou paviment en una única plataforma, amb formigó continu espatllat a les voreres laterals i aglomerat a la calçada central. També es retirarà la barana existent i se’n col·locarà una de nova, així com dos ampits de seguretat a ambdós laterals de la calçada.

Per altra banda, se soterrarà l’enllumenat públic, la xarxa d’aigua, la xarxa de telecomunicacions i s’instal·laran nous bàculs d’enllumenat públic. A més a més, es repararan els paraments de pedra del pont amb rejuntament de juntes en mal estat o inexistents i reposició puntual de pedres.

Aquesta reforma del pont Pere Otger està inclosa dins el pla de la Llei de Barris i també compta amb una subvenció de la diputació que permet afrontar el pressupost d’execució que té un valor de 411.235,80€.