La cooperativa barcelonina La Dinamo Fundació i lAteneu cooperatiu Catalunya Central presenten el primer projecte d’habitatge cooperatiu a Sallent. Serà a l’edifici situat al carrer Bisbe Valls i carrer Església de Sallent, entre la Plaça de La Pau i la Plaça Sant Antoni M. Claret. Aquest edifici és propietat de l’Ajuntament de Sallent, que en farà la cessió a la cooperativa.

El projecte és una aposta política que contribueix a la lluita pel dret a l’habi­tatge i que parteix de la voluntat de voler crear una nova cooperativa pròpia del municipi. Es tracta d’un edifici de tres plantes situat al nucli antic de la vila, actualment desocupat, i que serà rehabilitat de forma integral per dotar-lo novament d’ús d’habitatge. Es recuperen 18 habitatges actualment en desús, evitant una degradació més gran d’aquests i del seu entorn, augmentant el parc d’habitatge assequible, inclusiu i estable a Sallent, i mantenint la propietat pública del sòl.

La Dinamo, la cooperativa encarregada de dur a terme el projecte, pretén con­tribuir a l’impuls i consolidació de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya, com a eina per a la transformació social i la defensa del dret a l’habitatge.

Durant aquests mesos, La Dinamo ha mantingut diferents reunions amb l’Ajuntament per explicar com es durà a terme la rehabilitació de l’edifici, quina serà la distribució dels habitatges i quins seran els ajuts i finançament previstos.

La parcel·la compta amb un total de superfície construïda de 2000 m2 que es repartirà entre habitatges, espais comuns, espais comunitaris i locals comercials. El cost previst de la promoció és de prop de 2,5 milions La quota mensual serà variable segons el finançament que la cooperativa pugui aconseguir, i comptarà amb una inversió inicial per part dels socis i les sòcies.