Sallent posa en marxa un nou carril escolar

143
Amb l’inici del curs i la tornada a l’escola, Sallent ha posat en funcionament el nou carril escolar que permetrà millorar la seguretat dels nens i nenes a l’entrada i la sortida del col·legi. Es tracta d’una iniciativa de la comissaria de la Policia Local  per millorar la mobilitat de la zona de les escoles.

El gran volum de vehicles en les franges horàries d’entrada i sortida dels alumnes i les situacions de risc, que poden crear de manera involuntària les parades i maniobres dels vehicles, han donat peu a posar en marxa diverses actuacions.

El carril escolar dissenyat és exclusiu per deixar i carregar els nens. No es podrà estacionar ni abandonar el vehicle mentre s’estigui fent ús del carril. Els pares que vulguin acompanyar els nens fins a la porta de l’escola no en podran fer ús. Per altra banda, s’han traspassat les places de minusvàlids de l’interior de la plaça Santa Maria a la zona exterior, just davant de les escoles. S’han pintat de vermell i blanc  els passos de
vianants per millorar la seva visibilitat. I s’ha implantat l’estacionament invertit a la zona.

El carril escolar es troba en fase avaluativa. Això vol dir que durant aquests primers dies s’anirà estudiant la seva funcionalitat per aconseguir-ne el millor ús i benefici.