L’Ajuntament de Sallent ha posat en marxa un programa social batejat amb el nom “Els serveis socials, més a prop“, adreçat a persones majors de vuitanta anys no usuàries dels serveis socials, que permet als ajuntaments locals ampliar el coneixement sobre la realitat de la població envellida.

Un programa impulsat per la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Sallent, Cabrianes i Cornet amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Fundació Desenvolupament Comunitari.

Els objectius del programa són detectar situacions de risc de les persones majors de vuitanta anys, informar de l’oferta de prestacions i serveis del municipi, i conèixer les necessitats actuals de les persones grans i anticipar-ne les futures per oferir-los suport.

Constarà de diverses fases. La primera es tracta de la realització d’entrevistes a domicili, d’aproximadament una hora de durada, per part de professionals de l’àmbit social. En aquestes es valoraran necessitats de la persona: autonomia, percepció de l’estat de la salut, situació de l’habitatge, etc. Les entrevistes es faran amb totes les mesures de seguretat indicades per les autoritats sanitàries.

Després de les entrevistes, es farà una recomanació sobre el seguiment que requereix cada persona, diferents trobades de coordinació entre les professionals i l’àrea d’atenció a les persones, i al finalitzar l’ajuntament disposarà d’un informe definitiu de l’estudi, de la situació de les persones grans del municipi. Aquest resultat afavorirà a la planificació de polítiques socials presents i futures adaptades a les necessitats.