Un dels pisos que es posen a lloguer assequible | AjSllt

L’Ajuntament de Sallent ha posat en marxa la convocatòria per accedir a l’habitatge social amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge a un preu assequible. La convocatòria va dirigida, especialment, a aquells col·lectius que no troben una llar adaptada a les seves necessitats, per bé que el preu és massa elevat o perquè no es compleixen les condicions mínimes indispensables per a ser habitables.

En aquest sentit, cal recordar que l’ajuntament sallentí ha rehabilitat l’interior de tres pisos de l’edifici de Contramestres, situat al carrer Camp de la Bota. També ha rehabilitat un pis del carrer Verge de Fussimanya per bé que cap d’ells reunia les condicions per ser habitable.

Així doncs i per accedir a aquests habitatges, l’Ajuntament demana complir un mínim de requisits indispensables. Per exemple, dos dels pisos estan destinats a famílies amb fills, un altre s’adjudicarà en funció dels ingressos de la persona, mentre que un altre està adreçat exclusivament a joves. El preu del lloguer és de 250 euros mensuals per als pisos de Contramestres i de 150 euros per l’habitatge situat al carrer Verge de Fussimanya.

Des del 14 d’octubre i fins a l’11 de novembre, les persones que hi vulguin accedir poden consultar la convocatòria i presentar una sol·licitud a través de la web municipal, i presencialment a l’Oficina Municipal d’Informació al Ciutadà de l’Ajuntament.