Sallent modifica el POUM per garantir la continuïtat i ampliació de l’empresa Top Cable

207

L’Ajuntament permuta terrenys amb l’empresa sallentina per a la seva correcta comunicació i agrupació al Polígon industrial Plans de la Sala. El conveni té per objectiu permetre la continuïtat de dues parcel·les industrials, per tal de garantir el desenvolupament econòmic de la indústria existent.

El Ple de l’Ajuntament de Sallent va aprovar la modificació puntual número 11 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sallent (POUM), per a l’agrupació i comunicació de zones industrial en polígon industrial de Plans de la Sala, promoguda per l’empresa Top cable.

D’aquesta manera, es va aprovar també el conveni urbanístic amb l’empresa sallentina per la permuta gratuïta de terrenys entre les dues parts. El conveni té per objectiu permetre la continuïtat de dues parcel·les industrials, per tal de garantir el desenvolupament econòmic de la indústria existent.

Per aquesta raó, la proposta urbanística elimina el vial que separa actualment les dues parcel·les de la mateixa propietat, passant a ser el sòl industrial. La proposta d’ordenació no significa un augment d’aprofitament industrial i s’augmenta sensiblement la superfície d’espais lliures. Top Cable ja disposa de llicència per tal de poder construir dues noves naus. Una situada al carrer Independència 9-11 del polígon industrial Plans de la Sala de 18.286,90 m² i una altra nau de trefilaria, al carrer Onze de setembre 22-24 del mateix polígon de 3.296,83 m². En aquests moments l’empresa ja està construint una nau per afrontar l’ampliació de producció que tenen prevista.