L’Ajuntament de Sallent iniciarà a finals de gener les obres de reforma per la creació de guals de vianants adaptats i altres adequacions puntuals a vies urbanes del municipi.

S’actuarà en sis zones de la xarxa viària seguint les normatives de condicionament bàsic d’accessibilitat, no discriminació per a l’accés i supressió de barreres arquitectòniques. S’eliminaran esglaons en voreres, es pavimentaran en panot, i es construiran embornals i un interceptor.

Tal com ens han explicat des de l’Ajuntament, les zones d’actuació són:

–       4 guals de vianants adaptats a la cruïlla Avinguda Pau Casals xamfrà c/de l’Om i 2 guals en la zona de l’avinguda que fa xamfrà amb el c/Mestre Bonet. A més es construirà un interceptor de 7ml aproximadament.

–        4 guals de vianants adaptats a la cruïlla c/Mestre Vilà xamfrà c/Maria Freixau, on es pavimentarà la vorera del solar sense tanca de la cantonada.

–       1 gual de vianants adaptat a la cruïlla c/Sta. Llúcia xamfrà c/Secretari Bonet, eliminant 3 esglaons i creant una rampa per accedir a l’entrada del núm. 53.

–       S’eliminarà un gual de vianants davant del CAP Sallent al c/Josep Potellas i es pavimentarà la vorera.

–     A la cruïlla Sant Víctor i c/Secretari Bonet es crearan 2 guals adaptats i 2 embornals. I a prop de la plaça Sant Antoni Maria Claret es construirà un embornal.

 

Aquest projecte s’emmarca dins del pressupost de l’Ajuntament pel 2016, que tot i haver disminuït gairebé un 7% respecte l’any anterior, el consistori manifesta la voluntat de mantenir i millorar els espais urbans i els serveis del municipi.