Sallent ja té a les mans el pla director del castell

138

L’Ajuntament de Sallent ja ha rebut el pla director del conjunt monumental del castell i el pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions situades en sòl no urbanitzable. El diputat d’Urbanisme i Habitatge, Josep Ramon Mut, va entregar ahir els dos documents a l’alcalde de Sallent, David Saldoni.

Els orígens del castell de Sallent, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), recorden que antigament es tractava d’un conjunt militar que es va transformar en mas. Datat a mitjans del segle X, el castell té estructures d’època medieval, moderna i contemporània, i a dins del recinte s’hi troba l’església de Sant Esteve i Sant Sebastià, saquejada i cremada el 1936. Actualment, el castell i el mas castell pateixen una degradació important dels elements constructius i dels materials que els conformen.

El pla director, realitzat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, preveu preservar i consolidar les restes del castell tenint en compte les seves etapes evolutives, continuar amb l’estudi i la recerca arqueològica del conjunt i establir les actuacions necessàries per garantir la seguretat dels visitants i la preservació del monument. L’estudi també estableix els criteris de les intervencions a desenvolupar per fases, destacant les seves etapes de construcció més significatives, i té per objectiu potenciar la consciència col·lectiva sobre l’origen i el valor del castell respecte al poble i el territori.

Catàleg de masies i cases rurals

El segon document lliurat, el pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions situades en sòl no urbanitzable, conté l’inventari de 70 elements catalogats amb una fitxa individualitzada. Tots aquests són susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació. El document inclou, entre els seus objectius, la recuperació i conservació del patrimoni rural del municipi, limitant l’aparició d’activitats poc compatibles amb la qualitat del paisatge i evitant la dispersió de determinats usos en el territori, però també la protecció i conservació d’aquells habitatges que, atesa la seva vinculació amb activitats agropecuàries, permeten la conservació i la custòdia del territori en el medi rural.

A més, l’estudi també pretén evitar el despoblament de l’entorn rural a causa del foment de l’activitat econòmica vinculada a aquest territori, amb espais agrícoles i forestals. Reforçar l’activitat turística compatible amb el medi rural mitjançant la preservació dels seus valors naturals i ambientals, però, també és una altra fita que busca aconseguir.