Sallent cataloga 252 elements arquitectònics, històrics i ambientals per protegir

100

Sallent ha catalogat un total de 252 béns patrimonials amb l’objectiu de conservar-los a través d’un pla especial de protecció. L’estudi ha estat elaborat per la Diputació de Barcelona que l’ha lliurat a l’Ajuntament perquè aquest adopti les mesures pertinents per conservar, recuperar i millorar aquest patrimoni.

Es tracta d’un catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals que s’ha de dur a terme en catorze mesos amb un cost total de gairebé 42.000 euros, concretament 41.805 euros. Es classificaran aquests elements pel seu interès arquitectònic, sociocultural i etnològic, arqueològic i paleontològic, natural, ambiental i paisatgístic.

Bona part d’aquests elements es troben al nucli antic de la vila, com són la Casa Torres Amat, la Rectoria Vella i el Pont Vell. També es troben a Cabrianes amb la fàbrica de Cal Berenguer i l’església de Sant Ramon. D’arquitectura religiosa també sobresurten l’església parroquial de Santa Maria i les esglésies de Sant Pere de Serraïma, Santa Maria de Cornet i Sant Miquel de Serrasanç.