El Nexe-Espai de Cultura obrirà avui les portes a partir de les 6 de la tarda per tal de poder seguir la compareixença en directe del president Carles Puigdemont.

Totes aquelles persones que no s’hagin pogut desplaçar avui a Barcelona, podran seguir per la pantalla gegant del Nexe la compareixença del president Carles Puigdemont per informar de la situació política actual i sobre les conseqüències del resultat del referèndum fent acomplir allò que estableix la Llei del referèndum: ‘Si en el recompte dels vots vàlidament emesos n’hi ha més d’afirmatius que de negatius, el resultat implica la independència de Catalunya.’

L’article 169 del Reglament estableix que “en la compareixença, primer intervé el president de la Generalitat, sense limitació de temps; a continuació, els grups parlamentaris, per un temps màxim de deu minuts, per fixar posicions, formular preguntes o fer observacions; el president respon, individualment o conjuntament, sense limitació de temps; els grups poden replicar per un temps de cinc minuts; cada vegada que el president fa una contrarèplica a un grup, aquest té el dret d’intervenir novament per un temps idèntic”.

Paral·lelament, l’Associació de Municipis per la Independència ha creat un hashtag (#) perquè els alcaldes donin suport, a través de Twitter, al president Puigdemont durant la declaració d’aquesta tarda. L’entitat demana que utilitzin “#alcaldeambpresident @KRLS” o “#alcaldesambpresident @KRLS”.