A partir de juliol es podran demanar ajudes per pagar l’IBI a Sallent

152
Sallent des de l'aire
Sallent des de l'aire

REDACCIÓ | Ahir es van aprovar definitivament les bases reguladores dels ajuts econòmics sobre l’impost de béns immobles per a persones amb escassa capacitat econòmica després d’haver estat en període d’exposició pública. Les sol·licituds es poden presentar juntament amb la documentació acreditativa al Registre General de l’Ajuntament del 4 de juliol al 4 d’agost.

L’objecte d’aquestes bases és l’atorgament d’ajuts econòmics a totes aquelles persones residents a Sallent amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’impost de béns immobles per a l’exercici 2017.

El percentatge que es concedeixi s’establirà en funció de la dotació pressupostaria existent en el moment de l’atorgament i serà el mateix per a tots els beneficiaris que compleixin els requisits assenyalats.

Podeu consultar els requisits que han de reunir els beneficiaris i la forma d’acreditar-los en les bases penjades al tauler d’anuncis del web de l’Ajuntament.