Paidos és la primera escola en obtenir el segell de qualitat educativa SMART al Bages

209

L’objectiu del Segell Escola Smart, consisteix en establir un marc comú per promoure en els centres educatius un alt nivell de qualitat educativa i innovació, amb una òptica global d’actuació

L’Escola Paidos és una de les sis primeres escoles de Catalunya que han rebut el Segell d’Innovació Educativa SMART validat per la Universitat Oberta de Catalunya. El segell identifica les escoles que situen els procediments innovadors en el seu projecte pedagògic amb la intenció d’assolir l’excel·lència en la formació dels seus alumnes a través de la qualitat de la seva formació, la integració dels valors i la disponibilitat d’ambients de treball que ajudin a la participació i a la creativitat.

El segell és una manera d’acreditar el treball en valors, l’esperit crític, els processos inclusius, la integració dels idiomes, l’esperit científic i la recerca en els processos didàctics, així com el desenvolupament del potencial de cada alumne amb els millors resultats d’aprenentatge.

Les escoles SMART són escoles obertes al seu entorn ja que col·laboren activament amb les famílies i garanteixen un alt nivell de qualitat educativa i innovació, amb una visió transversal del procés educatiu, centrat sempre en la figura  de l’estudiant i en el desenvolupament de les seves competències.