Obert el període per a subvencions per adaptar plataformes elevadores o ascensors

144

La Generalitat obre el període per a la concessió de subvencions per adaptar plataformes elevadores o ascensors de velocitat inferior als a 0,15 m/s.

Aquesta subvenció està destinada a unitats familiars o de convivència on algun dels seus membres tingui una mobilitat reduïda reconeguda o que superi els 70 anys d’edat. També es demana que la unitat familiar disposi d’un nivell baix de renda i l’habitatge on es destini la subvenció sigui el domicili habitual de la unitat familiar. Així, es cobriran les despeses subvencionables amb un màxim de 3.500 €.

Les sol·licituds es poden presentar des del passat del 21 de juliol de 2018 fins al 30 de setembre de 2018, tant de de forma telemàtica a la web de la Generalitat de Catalunya com de manera presencial a qualsevol Oficina de Gestió Empresarial. També, a través de la finestreta única administrativa, es poden presentar les sol·licituds al registre municipal, especificant a quin organisme i a quina adreça es vol enviar la sol·licitud de la subvenció.