Nova passa endavant per cobrir el Cogulló de plaques solars – En primer pla

94
Pla general del runam salí del Cogulló de Sallent. Imatge publicada el 15 de gener del 2020 (Horitzontal)