Algunes de les inversions més destacades són les obres d’urbanització del carrer Padró, el projecte de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), i l’anualitat pel 2017 de la passarel·la de la carretera de Berga. De forma genèrica, es congelen els impostos i taxes després de 2 anys de baixades, sobretot de l’IBI. La taxa d’abonament dels paradistes del mercat municipal es redueix a la meitat. Segons va explicar ahir al ple, l’Equip de Govern vol potenciar l’activitat dels paradistes que s’instal·laran a la renovada plaça Onze de Setembre un cop finalitzades les obres.

El ple de l’Ajuntament va aprovar ahir el pressupost municipal pel 2017 que ascendeix a 10,2 milions d’euros (10.291.104,94€) i suposa un increment d’uns 200.000 euros (221.139,97€) respecte a l’any 2016. D’aquests 10 milions pressupostats, 1’9M € (1.974.797,84 € ) es destinaran a inversions.

El pressupost es va aprovar en el ple extraordinari celebrat el 3 de novembre, amb els vots a favor de Gent fent Poble i el grup municipal del PSC i amb l’abstenció dels grups municipals de CiU i ERC.

El pressupost s’ha elaborat tenint en compte el manteniment i la millora dels serveis, la racionalització de la despesa, la consolidació de les inversions ja iniciades i la proposta de noves inversions. Segons Racero, l’Ajuntament compta amb un estalvi net previst d’uns 300.000 € (337.087,13 €) de l’exercici anterior, per tal de fer inversions amb finançament propi de cara el 2017. El que significa un 1.104,25% més respecte a l’exercici anterior.

Respecte a les ordenances fiscals, el govern municipal rebaixarà en un 2 % la plusvàlua sobre la transmissió d’immobles, passant del 20% al 18%, i també ampliarà de forma generalitzada el rang de bonificació de la plusvàlua passant dels 60.000€ als 86.000€ el valor cadastral de tall per bonificar-se el 50% de l’impost. Per tant, a partir del 2017 el nombre d’immobles que es podran acollir a aquesta bonificació seran el 75% del padró aproximadament, el 2016 era del 53%.

  • En què s’invertiran part d’aquest milió 900 mil euros del pressupost del 2017? 

Us destaquem algunes de les inversions desglossagdes en 4 segments.

El govern de Sant Fruitós de Bages ha destinat destinat 177 mil euros en el pressupost pel 2017 més de al manteniment i millora d’equipaments esportius municipals.

Al camp de futbol municipal s’hi destinarà una partida de 93.000 €, a la que cal sumar-hi els 26.000€ que s’hi han destinat enguany per tal de renovar els vestuaris. Les millores que es realitzaran són les tasques de manteniment de la gespa artificial, la millora de l’enllumenat del camp i la construcció d’unes noves oficines pel club i un nou magatzem. Pel què fa al camp de futbol 7, es col·locarà nova lluminària.

Pel què fa a les inversions previstes en el pavelló d’esports, s’hi destinarà una partida de 35.000 €. Per una banda es renovarà la il·luminació interior de l’equipament i es realitzaran tasques de reparació als vestidors i lavabos. A banda també es repararà la coberta i els laterals del pavelló.

El pressupost també contempla una partida de 25.000 euros per tal de millorar els accessos a la piscina municipal. L’objectiu de les obres és crear un espai d’entrada més ampli que permeti que els usuaris tinguin un millor accés a l’equipament.

A la zona esportiva de Torroella de Baix si destinaran 15.000 € per tal d’executar la Fase2 de les obres a l’entorn de la construcció de la pista de bàsquet pavimentada.

Finalment, es destinaran 10.000 € a La Rosaleda, per la Fase 5 de condicionament de la zona esportiva.

  • El Debat al Ple sobre l’aprovació dels pressupostos del 2017 a Sant Fruitós de Bages